O mnie

Marzena Pieńkosz-Sapieha – studiowała filologię polską. Przez wiele lat prowadziła osiedlowy dom kultury, który oferował mieszkańcom wielkomiejskiej dzielnicy Lublina rozmaite formy organizacji wolnego czasu.

Powołała do życia Stowarzyszenie Błonie, które było inicjatorem budowy kilku obiektów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym skateparku i zespołu boisk. Organizatorka licznych przedsięwzięć społeczno-kulturalnych. Inicjatorka utworzenia Banku Żywności w Lublinie.

Jest współinicjatorką utworzenia pierwszej wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i od 1 października 2012 roku do roku 2019 była Członkiem tej Rady.

Jest także członkiem Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego działającej przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Uczestniczy w pracach Zespołu ds. wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wierzy, że „cywilizacja jest wtedy, kiedy silniejszy pomaga słabszemu”.